Elton John — Rock Of The Westies
MCA 2163   [1975]
Displaying [1..30] of 70 Albums Referenced Go To Page: 1 | 2 | 3
DATE LW = TW STATION CITY STATE WKS
1975-12-26 11   - 13   3XY Melbourne Victoria 8  
1975-11-17    1   CFGO Ottawa Ontario   
1975-12-27 2   ++ 1   CHUM Toronto Ontario   
1975-12-09    5   CKLW Windsor Ontario   
1975-12-12    2   KBEQ Kansas City Missouri   
1975-11-14    1   KBEQ Kansas City Missouri   
1975-11-21    7   KBEQ Kansas City Missouri   
1975-12-19 2   - 3   KFIG Fresno California   
1975-11-12       KFMB San Diego California   
1975-11-12    1   KFXD Boise Idaho   
1976-01-16    3   KIKX Tucson Arizona   
1975-11-22       KKIQ Livermore California   
1976-01-26       KOLE Port Arthur Texas   
1976-02-10       KQWB Fargo North Dakota   
1975-11-01    1   KRIZ Phoenix Arizona   
1975-11-15    1   KRIZ Phoenix Arizona   
1976-01-10    9   KRIZ Phoenix Arizona   
1975-11-29    1   KRIZ Phoenix Arizona   
1975-11-21       KTSA San Antonio Texas   
1975-11-15    1   KVOX Fargo North Dakota   
1975-11-25    1   KYA San Francisco California   
1975-12-09       KZOK Seattle Washington   
1975-11-09       WAVZ New Haven Connecticut   
1975-11-23       WAVZ New Haven Connecticut   
1975-11-02       WAVZ New Haven Connecticut   
1975-12-07       WAVZ New Haven Connecticut   
1975-12-12 3   - 7   WBZ Boston Massachusetts 7  
1975-12-26 4   = 4   WBZ Boston Massachusetts 9  
1975-12-05 3   = 3   WBZ Boston Massachusetts 6  
1975-12-19 7   + 4   WBZ Boston Massachusetts 8